BiomassaCAT

biomassacat

BiomassaCAT (http://icaen.gencat.cat/ca/energia/renovables/biomassa/BiomassaCAT/) és un espai de referència sobre la biomassa per a ús energètic a Catalunya, on es pot consultar informació rellevant relativa al sector de la biomassa agroforestal. Aquest portal s’ha creat en el marc de l’Estratègia per promoure l’aprofitament

SecureChain

securechain

SecureChain (http://www.securechain.eu/) és un nou projecte Horitzó 2020 que es dirigeix a les cadenes de subministrament sostenible en el sector de la bioenergia a Europa. L’objectiu del projecte és promoure la biomassa com a recurs energètic, assegurant models sostenibles que

Empreses

A continuació es mostren les empreses que ja disposen de la marca DBOSQ 1. Matèries Forestals S.L. (MatFor/MF) Qualitat de l’estella: DBOSQ_MF_BFP_25H_G30 DBOSQ_MF_BFP_35H_G30 Origen geogràfic: Montseny – Guilleries Contacte: 972 860 536 / 972 162 607 / info(at)matfor.cat 2. Jardineria