Pere Josep Navarro Maroto

Pere Josep Navarro Maroto

Pere Josep Navarro i Maroto és Cap de l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa, del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. És Tècnic Superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics (EFA-La Malvasía, València); Enginyer Tècnic Forestal esp. Explotacions Forestals

Mireia Codina Palou

La Mireia Codina i Palou és Enginyera Tècnica Forestal i treballa a l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa des del 2008. Les seves especialitats són: la bioenergia, aprofitaments forestals (procediments, productivitat i costos), control de qualitat d’estella, emmagatzematge de fusta en roll