21-22 d’octubre: Viatge de treball sobre bioenergia a Madrid-Valladolid- Expobioenergía21-22 de octubre: Viaje de trabajo sobre bioenergía a Madrid-Valladolid- Expobioenergía

Presentació i objectiu En el marc del projecte Biomass Trade Centre II, el CTFC organitza un viatge de treball per visitar diverses instal·lacions de bioenergia. L’objectiu és afavorir la transferència de coneixement entre emprenedors i iniciatives amb diferent grau de