6ª reunió del projecte Proforbiomed a València – resultats palpables6th SGM of Proforbiomed in Valencia – tangible results6ª reunión del proyecto Proforbiomed en Valencia – resultados palpables

Els dies 12 a 15 de novembre (2013) va tenir lloc la darrera reunió de coordinació del projecte Proforbiomed a Valencia, organitzada per la Direcció General de Medi Natural de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Enguera. Fruit d’aquesta darrera reunió

El CTFC crea una marca de garantia per identificar la qualitat de l’estella forestalEl CTFC crea una marca de garantía para identificar la calidad de la astilla forestal

<!--:CA-->El CTFC crea una marca de garantia per identificar la qualitat de l’estella forestal<!--:--><!--:es-->El CTFC crea una marca de garantía para identificar la calidad de la astilla forestal<!--:-->

Tècnics de l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa analitzen aquest biocombustible per mirar la granulometria i la humitat, entre d’altres. Que el consumidor d’estella forestal sàpiga quines característiques té el producte, d’on ve i si s’adequa a la qualitat que la