BIOEFI

Proyecto Reto Colaboración Desarrollo de Sistemas de Combustión de Biomasa Forestal de Alta Eficiencia y Bajas Emisiones Contaminantes Integrables en un Entorno Urbano BIOEFI-100T Socis de Projecte: ATTSU (www.attsu.com), Centre Tecnològic de Manresa (www.ctm.com.es) i Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (www.ctfc.cat)

BiomassaCAT

biomassacat

BiomassaCAT (http://icaen.gencat.cat/ca/energia/renovables/biomassa/BiomassaCAT/) és un espai de referència sobre la biomassa per a ús energètic a Catalunya, on es pot consultar informació rellevant relativa al sector de la biomassa agroforestal. Aquest portal s’ha creat en el marc de l’Estratègia per promoure l’aprofitament

SecureChain

securechain

SecureChain (http://www.securechain.eu/) és un nou projecte Horitzó 2020 que es dirigeix a les cadenes de subministrament sostenible en el sector de la bioenergia a Europa. L’objectiu del projecte és promoure la biomassa com a recurs energètic, assegurant models sostenibles que

Proforbiomed

Projecte PROFORBIOMED Es tracta d’un projecte Interreg MED estratègic. Està co-finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Participen socis espanyols, d’Itàlia, Grècia, Eslovènia, França i Portugal amb diferents perfils, la qual cosa permet abordar els diferents temes des d’una àmplia