Proforbiomed

Projecte PROFORBIOMED Es tracta d’un projecte Interreg MED estratègic. Està co-finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Participen socis espanyols, d’Itàlia, Grècia, Eslovènia, França i Portugal amb diferents perfils, la qual cosa permet abordar els diferents temes des d’una àmplia