El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya disposa d’un servei de caracterització de biocombustibles llenyosos agroforestals.

Podeu efectuar la vostra petició i ens posarem en contacte amb vosaltres per la recepció de mostres i pressupost.

Més informació relacionada amb el Laboratori de caracterització de biocombustibles agroforestals

El laboratori del CTFC de biocombustibles sòlids segueix els protocols de la Normativa ISO 9001 i EN referent a l’anàlisi i a la caracterització de biocombustibles, assegurant la precisió i la repetibilitat de les mostres. La classificació dels biocombustibles es realitza segons la normativa ISO 17225-1. Biocombustibles sòlids. Especificacions i classes de combustibles. A banda, el CTFC també disposa de l’acreditació EMAS i de la ISO 14001.

Be Sociable, Share!
Petició de caracterització de biocombustibles llenyosos