Els darrers anys han estat realitzant-se aprofitaments de biomassa forestal per a ús energètic amb el sistema d’aprofitament d’arbre sencer. En contrast amb els sistemes més habituals de fusta curta o llarga o de tronc sencer, on les branques i la punta procedents del processat i despuntat de l’arbre queden a bosc, amb el sistema d’arbre sencer aquest s’extreu amb la majoria de les branques i la punta fins a peu de pista o carregador.

Amb el projecte Proforbiomed s’han realitzat un seguit d’avaluacions d’aquest sistema d’aprofitament en masses de pi blanc (Pinus halepensis). Així, les accions pilot 1.3 (anàlisi de la producció i tècniques) i 1.4 (anàlisi de l’impacte) s’han centrat en aquests aspectes.

Així, en el marc de l’acció 1.3, durant el mes de juliol de 2013 s’ha estat seguint el treball de tallada, extracció i estellat a una massa de pi blanc a La Seniu de Sió (Noguera), les dades del qual es contrastaran amb les dades recollides a la primavera d’enguany i de 2012 a la Catalunya Central. A més, aquests darrers mesos també s’ha estat seguint el treball d’un capçal tallador mútiple, on s’estan avaluant diferents mètodes de treball i tècniques d’extracció, amb diferents estructures de massa.

En el marc de l’acció 1.4, i amb la col·laboració de les àrees del CTFC d’Ecologia i Gestió de Sistemes Silvopastorals (Pere Casals, Pere Rovira, Aida Sala i Alba Mora) i de Gestió Forestal Sostenible (Mario Beltrán) s’ha realitzat el treball de camp per al contrast dels impactes sobre el sòl i nutrients, i sobre la vulnerabilitat al foc de capçades dels sistemes d’aprofitament d’arbre sencer i de tronc sencer. Les dades i mostres es troben actualment en anàlisi.

La gran majoria de les dades preses en totes aquestes accions pilot han estat recollides per Sílvia Busquet i Alsina. Així mateix, s’ha comptat amb la col·laboració dels tècnis territorials del DAAM del Baix Empordà, Noguera i Terres de l’Ebre, de BOSCAT, del CPF, dels tècnics de les associacions de propietaris Gavarresa-Moianès, Bages-Anoia i Tres Castells del Bages i de les empreses Germans Miralda SL, Jardineria i Forestal Ecoverd SL, Forestal del Bages Porta, Maquinària Agroforestal Pujol i Joan Llorà.

Més informació: proforbiomed@ctfc.cat,

http://www.proforbiomed.eu/,

https://www.facebook.com/Proforbiomed,

http://www.linkedin.com/groups/Proforbiomed-Mediterranean-Forest-Biomass-Energy-4713436,

http://afib.ctfc.cat/?p=850

Be Sociable, Share!
Progrés en les accions de ProforbiomedProforbiomed actions in progressProgreso de las acciones de Proforbiomed

One thought on “Progrés en les accions de ProforbiomedProforbiomed actions in progressProgreso de las acciones de Proforbiomed

Comments are closed.