2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

  • Coordinació: Estudi de les característiques tecnològiques de material forestal com a font d’energia. Institut Tecnològic de Lleida.
  • L’aprofitament, el desembosc i el processat de biomassa a Catalunya. 2007. Rodríguez, J.; López, I.; Centellas, A.; Pérez, D. i Muntada, J. Silvicultura (Ed. CPF), 52: 5-6
  • Aprofitament i processat de biomassa forestal amb finalitats energètiques. 2007. Marques, A.; López, I.; Merino, D.; Urquiza, J.; Arrey, J.; Massaguer, F. i Rodríguez, J. A “Vericat i Tusell, coord. 2007. XXIV Jornades Tècniques Silvícoles. Ed. Consorci Forestal de Catalunya, Santa Coloma de Farners.

2006

2005

2004

  • Desembosc amb cable aeri. 2004. Juanati, C.; Rodríguez, J.; Piqué, M.; Tolosana, E. Ed. Generalitat de Catalunya, DMAH, CPF. Col. Sistemes i tècniques de desembosc, 2: 237 pp
Be Sociable, Share!